Vakcíny

Očkování patří mezi nejvýznamnější objevy, které v současnosti ovlivňují lidské zdraví.1 Vakcíny doposud umožnily vymýcení pravých neštovic a odhaduje se, že v letech 2010 až 2015 celosvětově zachránily minimálně 10 milionů životů.2, 3 V České republice ročně zabrání zhruba 500 úmrtím a 150 000 infekčním onemocněním.4

Společnost MSD, která se této oblasti věnuje již více než 100 let, sehrála v historii očkování zásadní roli.5 Laboratoře MSD se staly domovem pro řadu špičkových vakcinologů. Byl mezi nimi také mikrobiolog Dr. Maurice Hilleman, který během své kariéry stál za vývojem více než 40 vakcín, například proti příusnicím, spalničkám či hepatitidě typu A a B.6

Dlouhá a úspěšná historie vývoje a výroby vakcín je základním kamenem, který MSD dodnes umožňuje pokračovat v tomto složitém procesu. Naše očkovací látky zachraňují miliony životů dětí i dospělých5 a přispívají k tvorbě zdravější budoucnosti pro každého člověka.

Společnost MSD přispívá také k boji proti onemocněním způsobeným lidským papilomavirem (HPV) – její vakcíny nabízejí ochranu například před rakovinou děložního hrdla, anu či genitálními bradavicemi. Do našeho portfolia patří očkování proti pneumokokovým a rotavirovým infekcím, MMR vakcína a očkování proti hepatitidě A.

Vývoj a výroba vakcín

Vývoj vakcín je komplexní a dlouhodobý proces, který vyžaduje velké množství prostředků, investic a důmyslnosti. Neposkytuje přitom žádnou garanci úspěchu. Výzkum a vývoj vakcíny se řídí směrnicemi a požadavky stanovenými organizacemi, mezi něž patří například Světová zdravotnická organizace nebo Evropská agentura pro léčivé přípravky.7

Výroba vakcíny sestává z 6 základních kroků.11 Asi 70 % času zabere kontrola kvality, při níž vakcíny projdou několika stovkami testů.

Kromě vývoje nových očkovacích látek se MSD věnuje také inovaci již existujících produktů. Pracuje například na zvyšování počtu sérotypů ve vakcínách, investuje do vylepšení produkce, složení nebo bezpečnosti zásobování. Hodnotí také vhodnost vakcín pro další populační skupiny.1

MSD spolupracuje s řadou organizací jako jsou světové a národní zdravotní instituce, s jejichž pomocí vyvíjí globálně důležité vakcíny – například proti pneumokokovým onemocněním či ebole. Investuje také do svých výrobních kapacit s cílem ochránit do roku 2030 miliardu dalších životů.1

Reference

 1. World Medical Association. “Statement on the Prioritisation of Immunisation.” World Medical Association 63rd General Assembly, 2012, Bangkok, Thailand. https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-the-prioritisation-of-immunisation/
 2. https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/howvpd.htm
 3. https://www.who.int/publications/10-year-review/vaccines/en/
 4. https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ockovani-zachrani-pet-set-lidskych-zivotu-rocne/
 5. The College of Physicians of Philadelphia. The History of Vaccines. http://www.historyofvaccines.org/timeline#EVT_102212.
 6. Obituaries—Maurice Hilleman. BMJ2005;330:1028. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.330.7498.1028. Published April 28, 2005.
 7. Singh K, Mehta S. The clinical development process for a novel preventive vaccine: an overview. J Postgrad Med. 2016;62(1):4-11.
 8. Vaccines Europe. How are vaccines developed? https://www.vaccineseurope.eu/aboutvaccines/key-facts-on-vaccines/how-are-vaccines-developed/.
 9. Plotkin S, Robinson JM, Cunningham G, et al. The complexity and cost of vaccine manufacturing – An overview. Vaccine. 2017;35(33):40644071.
 10. World Health Organization. WHO Technical Report, Series No. 924. Guidelines on clinical evaluation of vaccines: regulatory expectations. 2004. http://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/clinical_ evaluation/035-101.pdf?ua=1.
 11. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA). The complex journey of a vaccine. Available at https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2014/01/IFPMA-ComplexJourney-Part_One_2016.pdf