Sérotyp 3 zůstává i v roce 2022 nejčastěji zastoupeným sérotypem způsobujícím IPO

Státní zdravotní ústav (SZÚ) v srpnu zveřejnil každoroční hlášení o výskytu invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) pro rok 2022. Podle údajů SZÚ bylo v loňském roce v České republice nahlášeno 472 případů IPO, počet případů IPO se tak navrátil na úroveň předpandemickou.1,2

Sérotyp 3 byl i v roce 2022 nejčastěji zastoupeným sérotypem způsobujícím IPO (Graf 1).1 Nové hlášení o výskytu v roce 2022 v České republice ukazuje, že tento sérotyp byl zodpovědný přibližně za 20 % (n = 96) všech případů IPO napříč věkovými skupinami.1 U dětí pod 5 let věku pak tento sérotyp způsobil přibližně 16 % všech případů IPO a byl jedním ze tří nejčastěji zastoupených sérotypů společně se sérotypy 19A a 23B (Graf 2).1

Graf 1: Zastoupení sérotypů IPO dle výskytu v roce 2022 napříč věkovými kategoriemi v ČR1

Sérotyp 3 je nejčastěji zastoupeným sérotypem již dlouhodobě. Mezi lety 2011-2022 způsobil téměř 800 případů IPO napříč věkovými kategoriemi a je v součtu případů IPO za posledních 12 let na pomyslném prvním místě. 1-12 Mezi další četné sérotypy, z hlediska absolutního počtu případů za posledních 12 let, patří sérotypy 19A, 8 a 22F. 1-12

Zajímá Vás, jaká je účinnost vakcíny Vaxneuvance® na sérotyp 3? Klikněte zde.

Mezi dětmi a dospívajícími do 18 let (včetně) jsou nejohroženější skupinou děti ve věku pod 5 let. 1 V rámci této věkové skupiny byl sérotyp 3 jedním ze tří nejčastěji zastoupených sérotypů, spolu s sérotypy 19A a 23B.1 Každý z těchto sérotypů byl zodpovědný za přibližně 16 % všech případů IPO u dětí pod 5 let věku v roce 2022.1

Graf 2: Zastoupení sérotypů IPO dle výskytu v roce 2022 u dětí pod 5 let věku v ČR1

I přes rozšířené používání pneumokokových konjugovaných vakcín (PCV) je sérotyp 3 přední příčinou IPO. Narozdíl od jiných vakcinačních sérotypů (například 7F, 1), které se podařilo téměř eliminovat, sérotyp 3 dosáhl v roce 2022 nejvyššího počtu případů IPO za posledních 12 let (společně s rokem 2018).1-12

Sérotyp 3 má silnou kapsli obklopenou slizovou vrstvou, a proto je těžké proti němu vytvořit účinnou ochranu. Výrobce pneumokokové konjugované vakcíny Vaxneuvance® se při jejím výzkumu zaměřil právě na tento problematický sérotyp. Mimo přidání dvou aditivních sérotypů a zachování imunogenity pro stávající sérotypy si výrobce jako jeden ze svých cílů stanovil i zvýšení imunitní odpovědi na sérotyp 3.

Proč byla vyvinuta pneumokoková vakcína Vaxneuvance® ?

Pediatrický klinický program vakcíny Vaxneuvance®

Imunogenita vakcíny Vaxneuvance® byla u dětí hodnocena pomocí sérotypově specifické míry odpovědi IgG a geometrické střední hodnoty koncentrací IgG protilátek (GMC).13

Míry pozitivních IgG odpovědí pro sérotyp 3 u vakcíny Vaxneuvance® dosáhly hodnoty 93,2 % respondérů, v případě 13valentní pneumokokové vakcíny (PCV13) to bylo 66,1 % respondérů po 2dávkové primární sérii (Obrázek 1).13

Obrázek 1: Míry odpovědí IgG ze 30. dne po 2dávkové primární sérii pro sérotyp 3 (3dávkový režim, Protokol 025)

Poměr GMC protilátek byl o 91 % vyšší u respondérů, kteří dostali Vaxneuvance® v porovnání s respondéry, kteří dostali PCV13 po 2dávkové primární sérii (Obrázek 2).13

Obrázek 2: Střední hodnoty koncentrací (GMC) IgG ze 30. dne po 2dávkové primární sérii a ze 30. dne po dávce pro batolata pro sérotyp 3 (3dávkový režim, Protokol 025)

Klinický program vakcíny Vaxneuvance® u dospělých

Imunitní odpovědi po podání pneumokokové vakcíny lze stanovit měřením odpovědí v podobě opsonofagocytární aktivity (OPA) a imunoglobulinu G (IgG). OPA reprezentuje funkční protilátky a je považována za důležitý imunologický zástupný parametr při měření ochrany proti pneumokokovému onemocnění u dospělých.13

Geometrické průměrné hodnoty titrů (GMT) OPA pro sérotyp 3 byly u respondérů, kteří dostali vakcínu Vaxneuvance® o 60 % vyšší v porovnání s respondéry, kteří dostali PCV13.13

Obrázek 3: Sérotypově specifické geometrické průměrné hodnoty titrů OPA 30 dní po vakcinaci dospělých ve věku ≥ 50 let (Protokol 019)

Reference

 1. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2023; 32(6-7): 261–266
 2. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(6): 249-252
 3. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(6): 217–221
 4. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(4): 115–120.
 5. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(7): 277-282.
 6. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(2): 49-55.
 7. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2017; 26(1): 21-28.
 8. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2016; 25(3): 100-107.
 9. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2015; 24(3): 96-101.
 10. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2014; 23(3): 89-97.
 11. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2013; 22(3): 97-104.
 12. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2012; 21(2): 51-58.
 13. SPC Vaxneuvance®

*3dávkový režim, Protokol 025