Prevymis®

Přípravek PREVYMIS® (letermovir) je indikován k profylaxi reaktivace a rozvoje onemocnění způsobeného cytomegalovirem (CMV) u dospělých CMV séropozitivních příjemců [R+] podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT). V ČR je tento léčivý přípravek dostupný ve dvou formách, 240 mg potahované tablety (Prevymis® 240mg tbl flm 28×1) a 240 mg koncentrát pro infuzní roztok (Prevymis® 240mg inf cnc sol 1x12ml).