PREVYMIS®

Přípravek PREVYMIS je indikován k profylaxi reaktivace a rozvoje onemocnění způsobeného cytomegalovirem (CMV) u dospělých CMV séropozitivních příjemců [R+] podstupujících alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT). Přípravek PREVYMIS je indikován k profylaxi rozvoje onemocnění způsobeného CMV u dospělých CMV séronegativních příjemců, kteří dostali transplantovanou ledvinu od CMV séropozitivního dárce [D+/R-].

V ČR je tento léčivý přípravek dostupný ve dvou formách, 240 mg potahované tablety (Prevymis® 240mg tbl flm 28×1) a 240 mg koncentrát pro infuzní roztok (Prevymis® 240mg inf cnc sol 1x12ml).