Vaqta® Pediatric/Adolescent

Vakcína proti hepatitidě A, inaktivovaná adsorbovaná
Pro děti a dospívající

Přípravek Vaqta® Pediatric/Adolescent je indikován k aktivní preexpoziční profylaxi onemocnění vyvolaného virem hepatitidy typu A. Přípravek Vaqta® Pediatric/Adolescent se doporučuje pro zdravé jedince ve věku od 12 měsíců do 17 let s rizikem nákazy infekce nebo jejího šíření nebo s rizikem život ohrožujícího onemocnění v případě infekce (např. jedince s hepatitidou C s diagnostikovaným onemocněním jater).

Použití přípravku Vaqta® Pediatric/Adolescent se musí opírat o oficiální doporučení.

K dosažení optimální protilátkové odpovědi je nutno základní očkování provést minimálně 2 týdny, lépe však 4 týdny, před předpokládanou expozicí viru hepatitidy typu A.

Přípravek Vaqta® Pediatric/Adolescent nezabrání hepatitidě způsobené jiným infekčním agens než virem hepatitidy A.