HCV

Související články a videa

Na úspěšné cestě k eliminaci HCV

Každý rok je v České republice hepatitida typu C diagnostikována u přibližně 1000 osob, ale skutečný počet infikovaných […]

Jaterní cirhóza a HCV

MUDr. Václav Hejda z Oddělení gastroenterologie a hepatologie 1. Interní klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni napsal článek […]

Imunosupresivní léčba autoimunitních onemocnění a riziko reaktivace virových hepatitid C a B

V současné době exitují tři typy virových hepatitid, které přecházející do chronického stádia a mohou tedy vytvářet rizi […]