VIDEO: Úloha vícevalentních pneumokokových vakcín při očkování zdravých a nedonošených dětí

Podívejte se na záznam přednášky předsedy ČVS ČLS JEP prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D. na téma Úloha vícevalentních pneumokokových vakcín při očkování zdravých a nedonošených dětí, která proběhla v rámci Mezioborového kongresu PLDD v červnu tohoto roku.

Pneumokokovou infekcí může onemocnět člověk v jakémkoliv věku, ale nejohroženější skupinou jsou malé děti a starší lidé.1-3 Především u dětí do 1 roku jde o velmi nebezpečnou a v některých případech i život ohrožující infekci.

Riziko vzniku IPO je u dětí do jednoho roku věku 2,8x vyšší než u dětí starších ve věkové skupině 1-4 roky (Evropa, 2019).Mezi rizikové patří i předčasně narozené děti, které mají přibližně 5x vyšší riziko IPO vs. donošené děti.4

Vaxneuvance® prokázala silnou imunitní odpověď nejen u zdravých dětí ale i u dětí se zvýšeným rizikem IPO. 5

Zkratky
IPO – invazivní pneumokoková onemocnění

Reference

  1. Zprávy CEM (SZU, Praha) 2019; 28(7): 277-282.
  2. Zrávy CEM (SZU, Praha) 2018; 27(2): 49–55.
  3. Surveillance Atlas of Infectious Diseases. Atlas ECDC EU. [cit. 18.6.2023]. Dostupné na https://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Dataset=27&HealthTopic=40.
  4. Weycker D, Farkouh RA,Strutton DR, Edelsberg J, Shea KM, Pelton SI. Rates and costs of invasive pneumococcal disease and pneumonia in persons with underlying medical conditions. BMC Health Serv Res. 2016;16:182. doi:10.1186/s12913-016-1432-4
  5. SPC Vaxneuvance®