Vaqta® Adult

Vakcína proti hepatitidě A, inaktivovaná, adsorbovaná
Pro dospělé

Přípravek Vaqta® Adult je indikován k aktivní preexpoziční profylaxi onemocnění vyvolaného virem hepatitidy typu A. Přípravek Vaqta® Adult se doporučuje pro zdravé dospělé ve věku od 18 let a starší s rizikem nákazy infekce nebo jejího šíření nebo s rizikem život ohrožujícího onemocnění v případě infekce (např. jedinci s infekcí virem HIV nebo s hepatitidou C s diagnostikovaným onemocněním jater).

Použití přípravku Vaqta® Adult se musí opírat o oficiální doporučení.

K dosažení optimální protilátkové odpovědi je nutno základní očkování provést minimálně 2 týdny, lépe však 4 týdny před předpokládanou expozicí viru hepatitidy typu A.

Přípravek Vaqta® Adult nezabrání hepatitidě způsobené jiným infekčním agens, než virem hepatitidy A.