Januvia®

Přípravek Januvia® (sitagliptin) je indikován ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu.