Isentress®

Přípravek ISENTRESS® (raltegravir) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV 1).