Hlášení podezření na nežádoucí účinky a stížnosti na produkt

Pokud chcete nahlásit podezření na nežádoucí účinek léku nebo jakoukoliv jinou stížnost na produkty společnosti MSD, prosím, obraťte se na nás co nejdříve – zavolejte nám nebo napište e-mail.

Mgr. Jiří Pospíšil
PV lead for the Czech Republic and Slovakia

+420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Při hlášení podezření na nežádoucí účinky uveďte prosím:

Nežádoucí účinky můžete hlásit také na stránkách www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek