icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

IVF

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Revmatologie

Připravujeme
icon

Vakcíny

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Všechny články

Diabetologie

VIDEO: Otázky pro nutriční terapeutku

icon
29. 03. 2021
Vakcíny

Koho, proč a jak chránit proti pneumokokům?

icon
23. 03. 2021
IVF

VIDEO: Vitamín D a reprodukční zdraví

icon
16. 03. 2021
Diabetologie

VIDEO: Telemedicína –⁠ tipy a doporučení z praxe

icon
12. 03. 2021
Revmatologie

Adherence k léčbě subkutánně podávanými inhibitory TNF a hodnocení dávkového intervalu u pacientů se zánětlivou artritidou: analýza kanadské databáze

icon
6. 03. 2021
Revmatologie

Setrvání na léčbě golimumabem v reálné klinické praxi – výsledky analýz z databáze registru LORHEN

icon
1. 03. 2021

© Copyright Merck Sharp & Dohme s.r.o., 2021.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika Tel.: +420 233 010 111
e­mail: dpoc_czechslovak@merck.com,
www.msd.cz

CZ-NON-00144 (1.0.)

icon icon