Jak komunikovat pozitivní HPV test?

Žena v ordinaci

Jak komunikovat pozitivní HPV test?

MUDr. Eva Filipová

Nově mají pacientky ve věku 35 a 45 let nárok na hrazený test na HPV. Mimo tyto dva konkrétní roky může pacientka absolvovat HPV test kdykoliv jako samoplátce. Sdělení pozitivního výsledku HPV testu ale může pro pacientku představovat stresovou situaci, ať už kvůli neznalosti tématu nebo obavách o vlastní zdraví či život.

Pro lékaře může být zřejmé a zjevné, že pozitivní HPV test ještě nemusí znamenat momentální zdravotní potíže, je ale potřeba citlivě předat pacientce vysvětlení, které přispěje k uklidnění emocí ale podpoří také budoucí spolupráci v prevenci.

Jak pozitivní výsledek HPV testu

Povědomí veřejnosti o HPV ještě není příliš vysoké, pro mnoho lidí je pak odstrašující podobnost s HIV virem, kdy je pozitivní test závažnou až tragickou zprávou.

I proto má rozhovor s lékařem pro pacientky vysokou důležitost. Klíčové je najít v nabitém programu chvíli na dostatečné vysvětlení. Co přesně představuje HPV pozitivita, jaké mohou být konsekvence, jaké další kroky jsou nezbytné a jaké jsou další možné scénáře.

Pohovor by měl probíhat v soukromí, v klidném a bezpečném prostředí. Je vhodné, aby hovor nebyl narušován vstupy ostatního personálu nebo zvonícím telefonem. To je zejména v nemocničním prostředí často velmi těžké zajistit, ale na plném pochopení diagnózy a jasném vysvětlení léčebného postupu závisí následná pacientova spolupráce a důvěra v lékaře. Ta je, jak každý lékař ví, pro léčbu nesmírně důležitá.

Uklidnění a respekt

HPV je z podstaty věci pohlavní choroba. HPV pozitivita tak může být vnímána jako zahanbující. Pacientka sama může mít negativní pocity, jako je stud, výčitky svědomí nebo zklamání.

Velmi důležité je vysvětlení četnosti HPV v populaci i fakt, že HPV může v těle přetrvávat dlouhé roky a nemusí být proto důkazem o nevěře ve vztahu.

Zásadní je i přístup lékaře, citlivý a respektující přístup bez domněnek nebo i racionálních úvah, které však mohou být pro pacientku zraňující. Na druhou stranu má pacientka právo znát svůj zdravotní stav a nemělo by být nic zamlčováno. Obecně není doporučováno nic přikrášlovat, ani malovat narůžovo a slibovat, co nemůžeme splnit. Zároveň by ale sdělení mělo být citlivé a šetrné a je-li to možné, ponechat alespoň špetku optimismu.

Správné vysvětlení diagnózy (a případné další léčby v případě nálezu), a pochopení ze strany pacientky je pro terapii klíčové. Pacientka není pouze pasivním konzumentem péče, ale je aktivním účastníkem, na péči o své zdraví by se měla podílet. To je ale možné pouze v případě, že je srozuměna s tím, co a proč se s ním bude dít. Neměla by se cítit jako někdo, kdo je vláčen okolnostmi bez jakékoli možnosti je ovlivnit.

Ne každý rozumí složitosti diagnostických postupů a kritérií, ale každý pozná, zda s ním lékaře jedná s úctou, pochopením a podporuje ho v léčbě.

Raději lékař, než Dr. Google

Po trpělivém a empatickém sdělení pozitivního výsledku HPV testu je potřeba se opakovaně ptát, zda pacientka všemu porozuměla, zda má nějaké další otázky, zda má nějaké pochybnosti v dalších krocích. Můžete také pacientce nabídnout možnost telefonické konzultace, kdyby ji ještě později napadly doplňující dotazy. Vždy je lepší zodpovědět otázky, než se později potýkat s mylnými, nebo nepřesnými informacemi z internetu, které utvoří zkreslený názor pacientky na celou problematiku.

Reference:

DUŠEK, Karel a VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. Psyché (Grada). Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4826-9., strana 254-257

HERMAN, Erik; PRAŠKO, Ján a SEIFERTOVÁ, Dagmar (ed.). Konziliární psychiatrie. Praha: Medical Tribune CZ, c2007. ISBN 978-80-903708-9-0., strana 10-35

Datum vypracování: 01/2024