M-M-RVAXPRO®

Přípravek M-M-RVAXPRO® je indikován pro současné očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u jedinců ve věku od 12 měsíců.

M-M-RVAXPRO®, prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (živá). Přípravek M-M-RVAXPRO® je indikován pro současné očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u jedinců ve věku od 12 měsíců.1

Přípravek M-M-RVAXPRO® lze za zvláštních podmínek podávat dětem již od 9 měsíců věku. 1

Pro použití při propuknutí spalniček v populaci, očkování po expozici nebo použití u předtím neočkovaných jedinců starších 9 měsíců, kteří jsou v kontaktu s citlivými těhotnými ženami nebo osob, které jsou pravděpodobně citlivé k příušnicím a zarděnkám. 1

Přípravek M-M-RVAXPRO® je nutno používat na základě oficiálních doporučení.

DÁVKOVÁNÍ A APLIKACE

Jedinci ve věku 12 měsíců nebo starší by měli dostat jednu dávku ve zvoleném termínu. Druhá dávka by měla být podána alespoň 4 týdny po první dávce v závislosti na oficiálním doporučení. Druhá dávka je určena pro jedince, kteří z nějakého důvodu nereagovali na první dávku.

Aktuální oficiální doporučení pro povinné očkování dětí k 17. 12. 20214:

Data o imunogenitě a bezpečnosti ukazují, že přípravek M-M-RVAXPRO® lze podávat dětem  ve věku mezi 9 a 12 měsíci, v souladu s oficiálními doporučeními nebo pokud se má za to, že  časná ochrana je nezbytná (např. jesle, vzplanutí spalniček nebo cesta do oblasti s vysokou prevalencí spalniček). Takovéto děti musí být v souladu s oficiálními doporučeními přeočkovány ve věku 12 až 15 měsíců. V souladu s oficiálními doporučeními je nutno zvážit další dávku vakcíny obsahující spalničky.

Způsob podání1

Vakcínu je nutno aplikovat intramuskulárně (i.m.) nebo subkutánně (s.c.). Preferovanými injekčními místy jsou anterolaterální oblast stehna u mladších dětí a oblast deltového svalu (horní část paže) u starších dětí, dospívajících a dospělých.

NEAPLIKOVAT INTRAVASKULÁRNĚ.

ÚHRADA5

Od začátku roku 2022 bude k základnímu pravidelnému očkování dětí proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám nově používána vakcína M-M-R-VAXPRO®, která byla vysoutěžena v rámci tendru na  očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2022–2025.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY1

Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými při podávání přípravku M-M-RVAXPRO® byly: horečka (38,5 °C nebo vyšší); reakce v místě injekce včetně bolesti, otoku a zarudnutí.

REFERENCE

1. SPC M-M-RVAXPRO®.

2. Kaaijk P, van der Zeijst BA, Boog MC, Hoitink CW, 2008. Increased mumps incidence in the Netherlands: Review on the possible role of vaccine strain and genotype. Euro Surveill. 13(26):l8914.

3. Hilleman MR, Pediatrics, 1992,90:149-153, Galambos L, Sewell JE, Neoworks of Innovation, Vaccine Development at Merck, Sharp & Dohme, and Mulford, 1895-1995. Cambridg UK, Cambridge University Press: 1995.

4. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP. 2021. Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný od 1. 1. 2021. Dostupné z: www.http://www.szu. cz/tema/vakciny/ockovaci‑kalendar‑v‑cr.

5. vakciny.avenier.cz. PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2022–⁠2025. 26. 11. 2021 [cit. 17. 12. 2021]. Dostupné z: https://vakciny.avenier.cz/cz/pravidelne-ockovani-pro-obdobi-20222025.