Kardiologie

Související články a videa

Mode Of Action Adempas video

Riocigvát je stimulátor rozpustné guanylátcyklázy (sGC), což je enzym kardiopulmonálního systému a receptor pro oxid dus […]

Záznam webcastu Olomouc

Dne 18.10.2023 se uskutečnil webcast na téma Plicní hypertenze a plicní embolie – diagnostika se zaměřením na echokardio […]