Virologie koronavirů

Genom viru SARS-CoV-2 je tvořen jedním dlouhým vláknem RNA, která kóduje virové proteiny.

S protein hraje klíčovou roli při průniku viru do buňky, neboť se váže na cílovou buňku a iniciuje fúzi s membránou hostitelské buňky. S protein má homotrimerní uspořádání a skládá se ze dvou podjednotek: S1 a S2. Podjednotka S1 obsahuje doménu vázající se na receptor (RBD) a váže se na receptor hostitelské buňky, zatímco podjednotka S2 zprostředkovává následnou membránovou fúzi, která umožňuje viru vstoupit do cytoplazmy hostitelské buňky.

U všech studovaných koronavirů hraje M protein klíčovou úlohu při tvorbě virionů během virové morfogeneze a spolu s N proteinem se podílí na sbalení genomu do nových virových částic. E protein tvoří iontový kanál ve virovém obalu a podílí se také na tvorbě nových virionů.

Virology. 2020 Dec; 551: 1–9.
J Biol Chem 2020 Sep 11;295(37):12910-12934.

Vysoce patogenní koronaviry

Přehled jednotlivých variant viru SARS-CoV-2

ACE2, angiotenzin konvertující enzym 2; RdRp, RNA-dependentní RNA polymeráza; RNA, ribonukleová kyselina; SARS-CoV-2, závažný akutní respirační syndrom způsobený koronavirem 2.
WHO. Tracking SARS-CoV-2 variants. Accessed 19 January 2022. https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants
Centers for Disease Control and Prevention. SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions. Accessed 10 February 2022. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.htmlhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/sciencebriefs/fully-vaccinated-people.html (emerging SARS)
WHO. Classification of Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern. 26 November 2021 https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
WHO. Enhancing Readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States. Accessed 19 January 2022. https://www.who.int/publications/m/item/enhancing-readiness-for-omicron-(b.1.1.529)-technical-brief-and-priorityactions-for-member-states
Muik A et al, Science 2022. doi: 10.1126/science.abn7591. Online ahead of print.; Planas et Nature 2021 https://doi.org/10.1038/s41586-021-04389-z