Patogeneze

Patogeneze onemocnění COVID-19

Mechanismus aktivace imunitního systému a alveolární koagulopatie asociovaná s onemocněním COVID-19

IL, interleukin; NET, neutrofilní extracelulární past; PAI-1, inhibitor aktivátoru plazminogenu 1; TF, tkáňový faktor; TNF-α, tumor nekrotizující faktor alfa.

Modulace prozánětlivé odpovědi hostitele a dráhy programované buněčné smrti

Řada proteinů viru SARS-CoV se podílí na modulaci syntézy prozánětlivých faktorů, což pravděpodobně přispívá k rozvoji tzv. cytokinové bouře.

J Biol Chem 2020 Sep 11;295(37):12910-12934.

Dysregulace imunitní odpovědi

  • Pacienti s onemocněním COVID-19 vykazují zvláštní vzory imunitní dysregulace, zejména se jedná o zvýšení hladin IL-6, což koreluje se závažným průběhem onemocnění a rizikem úmrtí.
  • Vysoké hladiny IL-6 hrají významnou roli v patogenezi akutního poškození plic.
  • Blokování aktivity IL-6 vede ke zmírnění příznaků respiračního selhání.

J Biol Chem 2020 Sep 11;295(37):12910-12934.

Mechanismus tvorby cévních trombů ve spojení s onemocněním COVID-19

NET = neutrofilní extracelulární past; PolyP = polyfosfát; TF = tkáňový faktor; vWF = von Willebrandův faktor.

Protrombotický mechanismus spojený s onemocněním COVID-19 zahrnuje faktory, které jsou známé i u jiných poruch koagulace (DIC, TMA, HPS, APS)

Projevy koagulopatie spojené s onemocněním COVID-19. Klinické a laboratorní projevy koagulopatie spojené s onemocněním COVID-19 (CAC, ang. COVID-19-associated coagulopathy) se částečně shodují s koagulopatií vyvolanou sepsí (SIC, ang. sepsis-induced coagulopathy)/diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC, ang. disseminated intravascular coagulation), hemofagocytárním syndromem (HPS, ang. hemophagocytic syndrome)/hemofagocytární lymfohistiocytózou (HLH, ang. hemophagocytic lymphohistiocytosis), antifosfolipidovým syndromem (APS, ang. antiphospholipid syndrome) a trombotickou mikroangiopatií (TMA, ang. thrombotic microangiopathy); nezapadají však přesně do žádné z uvedených koagulopatií.

Imunitní paměť

Int J Mol Sci. 2022 Feb; 23(3): 171