Klinický průběh

Onemocnění COVID-19 – inkubační doba a příznaky

Inkubační doba viru je přibližně 5 dní (může být 2–14 dní). U varianty omikron může být inkubační doba o něco kratší (2–3 dny).

Rizikové faktory závažného průběhu onemocnění COVID-19:

Pokles saturace pod 94 %
je hlavním důvodem k hospitalizaci u pacientů léčených s onemocněním COVID-19.