Léčení

Onemocnění COVID-19 – inkubační doba a příznaky

Prodloužená replikace viru může vést k rozvoji závažné formy onemocnění COVID-19

Souhrn

Systémové kortikosteroidy by se neměly používat během období virémie (prvních 7 dní) v domácím prostředí.Po 7 dnech trvání onemocnění by měla být použita imunomodulační léčba.
Pacient s příznaky onemocnění COVID-19 musí být v případě snížení saturace na < 94 % vždy hospitalizován.Účinnou antivirovou léčbu je třeba podat během prvních 7 dnů onemocnění.
Asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí pacienti nevyžadují léčbu a nemusí být hospitalizováni; musí však dodržovat izolaci.Kyslíková terapie v nemocničním prostředí je přizpůsobena potřebám pacienta; kyslíková terapie by neměla být používána v domácím prostředí jako jediná léčba onemocnění COVID-19.

Více informací ohledně doporučeného postupu najdete zde.