icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

Vakcíny

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Články a videa:
Antibiotika

Antibiotika

VIDEO: Záznam přednášky MUDr. Václavy Adámkové, Ph.D. ze sympozia v rámci Colours of Sepsis

9.6.2022
Antibiotika

PŘEDNÁŠKA: Nové možnosti léčby MDR infekcí

3.5.2021
Antibiotika

POZVÁNKA: Satelitní sympozium – Nové možnosti léčby MDR infekcí

21.4.2021

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon