Jaterní cirhóza a HCV

MUDr. Václav Hejda z Oddělení gastroenterologie a hepatologie 1. Interní klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni napsal článek na téma Jaterní cirhóza a HCV.

Jaterní cirhóza je závěrečným morfologickým stádiem většiny jaterních onemocnění s následným rizikem vzniku dekompenzace a komplikací (portální hypertenze, HCC). V současnosti je však zjevné, že jde o dynamický obousměrný proces s možností další progrese, ale i regrese fibrózy/cirhózy v případě možnosti kauzální léčby základního hepatologického onemocnění.