icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

COVID-19

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Články a videa:
Diabetologie

Diabetologie

VIDEO: Mezioborové dialogy #9 – Diabetes a kost

29.6.2022
Diabetologie

VIDEO: Mezioborové dialogy #8 – Diabetes a těhotenství

21.4.2022
Diabetologie

KAZUISTIKA: Sitagliptin v kombinaci s metforminem (Janumet®) jako vhodné řešení neuspokojivé kompenzace diabetu

24.3.2022
Diabetologie

VIDEO: Mezioborové dialogy #7 – Diabetes a sexuologie

15.2.2022
Diabetologie

VIDEO: 2. díl – Sitagliptin jako dobrá volba pro geriatrické pacienty s DMT2

10.2.2022
Diabetologie

VIDEO: Mezioborové dialogy #6 – Diabetes a obezitologie

29.11.2021

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon