icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

Vakcíny

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Články a videa:
Diabetologie

Diabetologie

VIDEO: Mezioborové dialogy #9 – Diabetes a kost

29.6.2022
Diabetologie

VIDEO: Mezioborové dialogy #8 – Diabetes a těhotenství

21.4.2022
Diabetologie

KAZUISTIKA: Sitagliptin v kombinaci s metforminem (Janumet®) jako vhodné řešení neuspokojivé kompenzace diabetu

24.3.2022
Diabetologie

VIDEO: Mezioborové dialogy #7 – Diabetes a sexuologie

15.2.2022
Diabetologie

VIDEO: 2. díl – Sitagliptin jako dobrá volba pro geriatrické pacienty s DMT2

10.2.2022
Diabetologie

VIDEO: Mezioborové dialogy #6 – Diabetes a obezitologie

29.11.2021

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon