icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

Vakcíny

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Články a videa:
Anesteziologie

Anesteziologie
COVID-19

Postupy, které jsme se naučili v době pandemie Covid-19, jsou platné stále.

15.11.2022
Anesteziologie

VIDEO: Záznam přednášky doc. MUDr. Tomáše Vymazala, Ph.D., MHA ze sympozia v rámci Colours of Sepsis

9.6.2022
Anesteziologie

Důvody pro využití sugammadexu v době Covid-19

2.3.2022
Anesteziologie

VIDEO: Doporučený postup celkové anestezie u pacientů s COVID-19

3.2.2022
Anesteziologie

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Sugammadex – je luxus ho podat nebo nepodat?

8.12.2021
Anesteziologie

KAZUISTIKY: Využití sugammadexu v praxi

2.12.2021

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon