Pneumovax®23

Pneumovax®23 je pneumokoková polysacharidová vakcína, která je indikována k aktivní imunizaci proti pneumokokovým onemocněním u dětí starších 2 let, dospívajících a dospělých.

Pomáhá chránit proti 23 pneumokokovým sérotypům, které způsobují přibližně 70 % invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) v ČR.1

Jedna dávka vakcíny obsahuje po 25 mikrogramech následujících 23 pneumokokových polysacharidových sérotypů: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F.2

Vakcína Pneumovax®23 je na světovém trhu již téměř 40 let.

DÁVKOVÁNÍ A APLIKACE

Dospělí a děti ve věku 2 roky nebo starší – jedna dávka Pneumovax®23 aplikovaná intramuskulární nebo subkutánní injekcí.2

Zdraví dospělí a děti nemají být rutinně přeočkováváni. Načasování a potřeba přeočkování mají být určeny na základě dostupných oficiálních doporučení.2 Doporučení ČVS z roku 2022 najdete zde.

ÚČINNOST VAKCÍNY PNEUMOVAX®233

14letá retrospektivní studie prokázala účinnost vakcíny PNEUMOVAX®23 proti IPO způsobeným sérotypy obsaženými ve vakcíně:3,*

* Návrh studie: Retrospektivní, nepřímá studie kohorty z USA pokrývající 14leté období (1978–1992), v 54 nemocnicích a 26 státech. Pacienti zařazení do studie byli ve věku ≥ 2 roky se známým statusem očkování/datem očkování, byli během onemocnění monitorováni na onemocnění v tomto období a byl jim z krve nebo mozkomíšního moku (CSF) izolován pneumokok. Střední věk očkovaných pacientů byl 57 let; medián věku neočkovaných byl 50 let. Účinnost vakcíny byla stanovena na základě porovnání distribuce pneumokokových sérotypů způsobujících onemocnění u očkovaných (např. byla podána 13valentní, nebo 23valentní pneumokoková polysacharidová vakcína) a u neočkovaných osob. Účinnost vakcíny byla stanovena pro osoby ve studii na základě jejich přidružených onemocnění.3

a95% Cl, 50% až 95%.
b95% Cl, 23% až 90%.
c95% Cl, 17% až 88%.

ÚHRADA

Vakcína Pneumovax®23 je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze u rizikových pacientů a v rámci pravidelného očkování.4 V případě dotazů kontaktuje příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Hrazenou službou je očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti pneumokokovým infekcím, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií, pojištěnců s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.4

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejčastějšími nežádoucími účinky v místě injekce byly erytém, indurace, bolest, citlivost, otok a pocit tepla. Jako nejčastější systémové nežádoucí účinky byly pozorovány: astenie/únava, myalgie a bolest hlavy.2

INVAZIVNÍ PNEUMOKOKOVÁ ONEMOCNĚNÍ

Pneumokok způsobuje invazivní i neinvazivní pneumokoková onemocnění. Jako neinvazivní onemocnění klasifikujeme např. pneumonii, u níž je pneumokok obvyklým původcem.5 Komunitní pneumonií v Česku ročně onemocní 80 až 150 tisíc lidí.5 Typickým příznakem je kašel, dále pak dušnost, horečka a bolest na hrudi.6 Mezi další neinvazivní pneumokoková onemocnění patří například otitidy především u dětí.7

Invazivní pneumokoková onemocnění jsou nejzávaznější. Jako IPO jsou označovány choroby, při nichž se pneumokok vyskytuje v primárně sterilním prostředí – krevním řečišti, mozkomíšním moku. Mezi invazivní pneumokoková onemocnění řadíme závažnou formu pneumonie, bakterémii a meningitidu.5

IPO se nejčastěji vyskytují u osob starších 65 let a dětí do 1 roku věku. V roce 2019 bylo v České republice sledováno 483 případů ve všech věkových kategoriích, mezi nimiž bylo zaznamenáno 87 úmrtí, podobně, jako tomu bylo v roce 2018. Nejpostiženější byla věková skupina 65+, kde připadlo na 267 hlášených případů IPO 57 úmrtí. Letalita v této skupině byla 21,3%.1

Mezi nejohroženější skupiny patří:8

Některé chronické stavy zvyšují riziko IPO u dospělých.9

Bakterie Streptococcus pneumoniae se běžně vyskytují na sliznici horních cest dýchacích u 5–10 % dospělých a u 20–40 % dětí.10 Šíří se prostřednictvím kapének při kašlání, kýchání a blízkém kontaktu nebo mluvení s ostatními lidmi. Jsou jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění v Evropě i ve světě.10

Léčba pneumokokových onemocnění

Pneumokokové infekce se léčí pomocí antibiotik. Velkým problémem je však rostoucí rezistence.

Jedinou prevencí proti invazivním pneumokokovým onemocněním je vakcinace.1

Reference

  1. Státní zdravotní ústav. J. Kozáková, Z.  Okonji, M.Klímová, P. Křížová. Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2019. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(6): 246–252.
  2. SPC Pneumovax®23 
  3. Butler JC, Breiman RF, Campbell JF, et al. Pneumococcal polysaccharide vaccine efficacy: an evaluation of current recommendations. JAMA. 1993;270(15):1826–1831.
  4. Pneumovax 23. Ceny a úhrady. Databáze léků. SÚKL. Dostupné z: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0236389&tab=prices
  5. Koubová, M. Pneumokoky loni zavinily víc těžkých infekcí i úmrtí. Prevencí je očkování, u dětí ale proočkovanost klesá. Zdravotnický deník. 2018. Dostupné z: https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/05/pneumokoky-loni-zavinily-vic-tezkych-infekci-i-umrti-prevenci-ockovani-u-deti-proockovanost-klesa/
  6. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. MUDr. Ondřej Fibigr, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2017/03/04.pdf
  7. Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. PNEUMOKOKOVÉ NÁKAZY A MOŽNOSTI PREVENCE. Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(2): 98–101. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2008/02/06.pdf
  8. ČVS ČLS JEP. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním. 2022. Dostupné zde: extension://elhekieabhbkpmcefcoobjddigjcaadp/https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/aktualizacekdoporucenipneumokokovychvakcin21_prosinec2022.pdf
  9. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, et al. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):1–9.
  10. https://www.nzip.cz/clanek/48-pneumokokova-onemocneni