Gardasil®9

Gardasil®9 je rekombinantní, adsorbovaná, 9valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV). Přípravek je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let.

Je indikován k aktivní imunizaci proti následujícím HPV onemocněním:

Vakcína je vyrobena z vysoce čištěných viru podobných částic hlavního L1 proteinu kapsidy ze 4 stejných typů HPV (6, 11, 16, 18) jako v qHPV vakcíny a z 5 dalších typů HPV (31, 33, 45, 52, 58). Viru podobné částice nemohou infikovat buňku, nemohou se reprodukovat nebo způsobit onemocnění.

DÁVKOVÁNÍ A APLIKACE7

Vakcínu je nutno aplikovat intramuskulární injekcí. Preferovaným místem aplikace je oblast deltového svalu horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna. Přípravek Gardasil®9 nesmí být aplikován intravaskulárně, subkutánně nebo intradermálně. Vakcína nesmí být smíchána s žádnou jinou vakcínou ani roztokem v jedné injekční stříkačce.

ÚČINNOST VAKCÍNY

Podle aktuální analýzy účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity poskytuje 9valentní vakcína proti HPV u dívek a chlapců, očkovaných ve věku 9–15 let, dlouhodobou imunogenicitu a účinnost po dobu 7, respektive 8 let.8

ÚHRADA

Od 1. 1. 2024 je vakcína Gardasil®9 je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem dívkám a chlapcům od dovršeného 11. do dovršeného 15. roku.