Sugammadex ve světle cost – effectiveness

V prosinci doc. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA napsal článek o zdravotnictví a ekonomice – dvou sektorech které se v posledních dekádách stále víc prolínají.

V průběhu let 2021 a 2022 probíhala na pracovišti FN Motol řada neinvazivních  jednoduchých observačních studií a retrospektivních analýz určitých kohort pacientů, ve kterých se snažilo vydefinovat skupiny pacientů nebo operačních výkonů, u kterých je sugammadex nejvíce používán a současně si stanovit kritéria, za kterých bych si mohli ekonomicky dovolit spotřebu navýšit tak, aby mohli lépe naplnit požadavky na bezpečnou anestezii v souladu s doporučenými postupy ČSARIM.

V níže přiloženém článku si můžete přečíst, k jakým závěrům se podařilo dospět.

Článek ZDE.