Revoluční změna v úhradě vakcín proti HPV od 1.1.2022

V úhradě vakcín proti HPV nastává od nového roku významný přelom. Od 1. 1. 2022 jsou pro kohortu 13letých dívek a chlapců plně hrazeny všechny 3 vakcíny proti HPV z veřejného zdravotního pojištění.

Ze strany pojištěnce už nebude vybírán žádný doplatek při očkování jakoukoliv vakcínou proti HPV v tomto věku dle příslušné vyhlášky.1 Tento nový způsob úhrady umožní dětem v daném věku, aby byly očkovány vakcínou Gardasil®9 se širokou ochranou proti 9 typům HPV bez ohledu na finanční situaci rodiny.

Na základě studií bylo prokázáno, že Gardasil®9 pomáhá chránit před 9 typy HPV, které způsobují mimo jiné až 90 % cervikálních karcinomů:2

Úhrada vakcín byla stanovena na úrovni maximální ceny, v případě Gardasilu®9 tedy ve výši 3.555 Kč. Další informace o cenách a úhradách naleznete na webových stránkách SÚKLu zde.
Nezapomeňte si informace o plné úhradě vakcín proti HPV aktualizovat také ve svých cenících nebo webových stránkách.

Věříme, že plná úhrada všech dostupných vakcín dále napomůže ke zvyšování proočkovanosti proti HPV!

Reference

  1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Předpis 474/2021 Sb. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw? cz=474&r=2021.
  2. SPC Gardasil®9.
  3. ICO/ IARC HPV Information Centre. Human papillomavirus and related diseases report. 22. 10. 2021 [online]. Cit. 17. 12. 2021. Dostupné z: http://www.hpvcentre.net/statistics/reports/XWX.pdf. ICO/
  4. Serrano B., Brotons M., Bosch F.X., Bruni L., 2018. Epidemiology and burden of HPV-related disease. Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology. 14–26.
  5. Garland SM, Steben M, Sings HL, et al. Natural history of genital warts: analysis of the placebo arm of 2 randomized phase III trials of a quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) vaccine. J Infect Dis. 2009;199(6):805-814.