Produkty

Gardasil®9

Gardasil®9 je rekombinantní, adsorbovaná, 9valentní vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV). Přípravek je indikován k aktivní imunizaci jedinců ve věku od 9 let.

Je indikován k aktivní imunizaci proti následujícím HPV onemocněním:

  • premaligní léze a cervikální, vulvální, vaginální a anální karcinomy způsobené HPV typy obsaženými ve vakcíně,
  • genitální bradavice (Condyloma acuminata) způsobené specifickými HPV typy

Vakcína je vyrobena z vysoce čištěných viru podobných částic hlavního L1 proteinu kapsidy ze 4 stejných typů HPV (6, 11, 16, 18) jako v qHPV vakcíny a z 5 dalších typů HPV (31, 33, 45, 52, 58). Viru podobné částice nemohou infikovat buňku, nemohou se reprodukovat nebo způsobit onemocnění.

Tabulka s porovnáním vakcín Gardasil® a Gardasil®9 ve smyslu pokrytí HPV asociovaných onemocnění z pohledu prevence:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je cim-ockovat-hpv-1024x604.png.

Dávkování a aplikace7

Vakcínu je nutno aplikovat intramuskulární injekcí. Preferovaným místem aplikace je oblast deltového svalu horní paže nebo horní anterolaterální oblast stehna. Přípravek Gardasil®9 nesmí být aplikován intravaskulárně, subkutánně nebo intradermálně. Vakcína nesmí být smíchána s žádnou jinou vakcínou ani roztokem v jedné injekční stříkačce.

Účinnost vakcíny

Podle aktuální analýzy účinnosti, bezpečnosti a imunogenicity poskytuje 9valentní vakcína proti HPV u dívek a chlapců, očkovaných ve věku 9–15 let, dlouhodobou imunogenicitu a účinnost po dobu 7, respektive 8 let.8

Úhrada

Vakcína Gardasil®9 je pro dívky a chlapce ve věku 13 let plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými po aplikaci přípravku Gardasil®9 byly reakce v místě aplikace injekce (84,8 % očkovaných jedinců v průběhu 5 dnů po některé z očkovacích návštěv) a bolest hlavy (13,2 % očkovaných jedinců v průběhu 15 dnů následujících po některé z očkovacích návštěv).

Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné nebo středně závažné.

SPC Gardasil®9 k dispozici zde.
ZIP Gardasil®9 k dispozici zde.

Reference

7. SPC Gardasil®9
8. Olsson Sven-Eric, Restrepo J. A., Reina J. C. et al. Long-term immunogenicity, effectiveness, and safety of nine-valent human papillomavirus vaccine in girls and boys 9 to 15 years of age: Interim analysis after 8 years of follow-up. Papillomavirus Research, Volume 10, 2020. https://doi.org/10.1016/j.pvr.2020.100203.

CZ-GSL-00177 (1.0)