Produkty

Pifeltro®

Přípravek Pifeltro® (doravirin) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35 kg infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na skupinu NNRTI.

SPC Pifeltro® k dispozici zde.
ZIP Pifeltro® k dispozici zde.

CZ-MFA-00019 (2.0)