Produkty

Delstrigo®

Přípravek Delstrigo® (doravirin, lamivudin, tenofovir disoproxil) je indikován k léčbě dospělých infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistenci na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudinu nebo tenofoviru. Přípravek Delstrigo® je také indikován k léčbě dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35kg, kteří jsou infikováni HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudinnebo tenofovirakteří zaznamenali toxicity, které vylučují použití jiných režimů, které neobsahují tenofovir-disoproxil.

SPC Delstrigo® k dispozici zde.
ZIP Delstrigo® k dispozici zde.

CZ-MFA-00019 (1.0)