Produkty

ZEPATIER®

Přípravek ZEPATIER® (elbasvir, grazoprevir) je indikován k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností nejméně 30 kg.

SPC ZEPATIER® k dispozici zde.
ZIP ZEPATIER® k dispozici zde.

CZ-ZEP-00121 (1.0)