Postupy, které jsme se naučili v době pandemie Covid-19, jsou platné stále.

V době koronavirové pandemie jsme byli nuceni znovu nastavit již zavedená opatření. V rámci anesteziologické a intenzivistické péče to znamenalo udržovat co největší vzdálenost mezi dýchacími cestami pacienta od ošetřovatelského personálu.

Doc. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA se ve svém článku zmiňuje například  účinné pomocníky v bezpečné péči o nemocné nebo také o využívaných léčivech, které nám usnadňovali boj. Popisuje také, co bylo zásadní pro úspěšné zvládnutí pandemie ale i to, jak důležité ale limitované jsou lidské či materiální zdroje.

Celý článek si můžete přečíst přímo zde.