Terapeutické oblasti

Léčivé přípravky pro oblast HIV infekce

ISENTRESS®

Přípravek ISENTRESS® (raltegravir) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV 1).

Pifeltro®

Přípravek Pifeltro® (doravirin) je indikován v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35kg infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na skupinu NNRTI.

Delstrigo®

Přípravek Delstrigo® (doravirin, lamivudin, tenofovir disoproxil) je indikován k léčbě dospělých infikovaných HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistenci na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudinu nebo tenofoviru. Přípravek Delstrigo® je také indikován k léčbě dospívajících ve věku 12 let a starších s tělesnou hmotností alespoň 35kg, kteří jsou infikováni HIV-1 bez prokázané předchozí či současné rezistence na léčiva ze třídy nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), lamivudinnebo tenofovirakteří zaznamenali toxicity, které vylučují použití jiných režimů, které neobsahují tenofovir-disoproxil.

CZ-MFA-00019 (1.0)