Terapeutické oblasti

Léčiva a přípravky pro oblast diabetologie

MSD přináší řešení pro většinu pacientů s DM 2. typu

Januvia® / Janumet®

Přípravek Januvia® (sitagliptin) je indikován ke zlepšení kontroly glykemie u dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu. / Přípravek Janumet® (sitagliptin & metformin) je indikován dospělým pacientům s diabetem mellitem typu 2.


Steglatro® / Segluromet®​

Steglatro® (ertugliflozin) je indikován k léčbě dospělých s nedostatečně kontrolovaným diabetem mellitem typu 2 jako doplňková léčba k dietním opatřením a tělesné aktivitě. Segluromet® (ertugliflozin & metformin) je indikován k léčbě dospělých s diabetem mellitem typu 2 jako doplňková léčba k dietním opatřením a tělesné aktivitě.

CZ-DIA-00135 (2.0)