Terapeutické oblasti

Léčiva a přípravky pro oblast diabetologie

MSD přináší řešení pro většinu pacientů s DM 2. typu

Januvia® / Janumet®

Januvia® (sitagliptin) jako první volba k metforminu vhodná pro většinu pacientů s diabetem 2. typu / Janumet® (fixní kombinace sitagliptinu a metforminu).


Steglatro® / Segluromet®​

Steglatro® (ertugliflozin) a Segluromet® (fixní kombinace ertugliflozinu a metforminu) jsou komplexní léčivé přípravky určené pacientůms diabetem 2. typu, které účinně snižují hladinu glykémie a zároveň mají i pozitivní vliv na snížení váhy a systolického krevního tlaku.

CZ-DIA-00135 (2.0)