KAZUISTIKA: MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D., FN Ostrava

Na odkazu níže naleznete kazuistiku pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, v primární profylaxi CMV letermovirem, vypracovanou MUDr. Zdeňkem Kořístkem, Ph.D z Fakultní nemocnice Ostrava.