KAZUISTIKA: MUDr. Tomáš Kabut, FN Brno

Na odkazu níže naleznete kazuistiku pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, v primární profylaxi CMV letermovirem, vypracovanou MUDr. Tomášem Kabutem z Fakultní nemocnice Brno.