KAZUISTIKA: MUDr. Milan Navrátil, FN Ostrava

Na odkazu níže naleznete kazuistiku pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, v primární profylaxi CMV letermovirem, vypracovanou MUDr. Milanem Navrátilem z Fakultní nemocnice Ostrava.