KAZUISTIKA: MUDr. Michal Karas, Ph.D., FN Plzeň

Na odkazu níže naleznete kazuistiku pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, v primární profylaxi CMV letermovirem, vypracovanou MUDr. Michalem Karasem, Ph.D z Fakultní nemocnice Plzeň.