KAZUISTIKA: MUDr. Ludmila Nováková, ÚHKT, Praha 2

Na odkazu níže naleznete kazuistiku pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, v primární profylaxi CMV letermovirem, vypracovanou MUDr. Ludmilou Novákovou z Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha 2.