KAZUISTIKA: MUDr. Benjamín Víšek, FN Hradec Králové

Na odkazu níže naleznete kazuistiku pacienta po alogenní transplantaci krvetvorných buněk, v primární profylaxi CMV letermovirem, vypracovanou MUDr. Benjamínem Víškem z Fakultní nemocnice Hradec Králové.