Jak postupovat u pacientů s přetrvávající dušností v ambulanci PL?

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC a prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. v Olomouci diskutovali na téma Jak postupovat u pacientů s přetrvávající dušností v ambulanci PL?

Přinášíme Vám krátké video, které je záznamem diskuse dvou zkušených expertů v oblasti plicní hypertenze. Přiblíží Vám pohled na diferenciální diagnostiku dušnosti u rizikových pacientů ve vašich ambulancích.