Důvody pro využití sugammadexu v době Covid-19

Jaké jsou jeho hlavní benefity v této době? Ve spolupráci s doc. MUDr. Tomášem Vymazalem, Ph.D., MHA Vám přinášíme další video, které se zabývá smyslem využití sugammadexu v situaci, kdy je žádoucí zkrátit pobyt pacientů na operačním sále.