Děkujeme za Vaši volbu. Příště se spolu podíváme na sérotypy v ČR.