Děkujeme za Vaši volbu. Příště se spolu podíváme na imunogenitu vakcíny Vaxneuvance®.