CMV snadno a rychle… 5. díl: Kudy na velkého manipulátora – virostatika a jejich použití

V 5. díle s názvem Kudy na velkého manipulátora – virostatika a jejich použití se dozvíte více o terapeutických možnostech virostatik přibrzdit proliferaci cytomegaloviru v profylaxi, pre-emptivní terapii a léčbě, a krátce o funkci CMV specifických lymfocytů.