ZÁZNAM WEBINÁŘE: Sugammadex – je luxus ho podat nebo nepodat?

Na začátku listopadu se konal webinář s názvem: „Sugammadex – je luxus ho podat nebo nepodat? Aktuální ekonomické a právní aspekty v anesteziologii a bourání mýtu v používání sugammadexu.“ Nyní můžete zhlédnout celý jeho záznam online.

Webinář proběhl za účasti několika odborníků, kteří diskutovali o aktuálních tématech týkajících se sugammadexu. Vzdělávací akce byla pořádána pod odbornou garancí doc. MUDr. Jana Bláhy, Ph.D., MHA (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze). Ten byl zároveň moderátorem webináře.

Video níže obsahuje kompletní záznam webináře. Jsou zde samostatné výstupy jednotlivých speakerů, ale také podnětné diskuze. Program byl následovný:

Úvod webináře
Bezpečnost anestezieMUDr. Olga Klementová, Ph.D. (Fakultní nemocnice Olomouc)
Indikace sugammadexudoc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA (Fakultní nemocnice Motol v Praze)
Ekonomická stránka využívání sugammadexuMUDr. Richard Tesařík (Nemocnice České Budějovice)
Právní apekty volby léčbydoc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Bourání mýtů a nejčastější chyby v anesteziidoc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. (Krajská nemocnice Tomáše Bati)
Závěr webináře
Program

Záznam jsme pro Vás také rozdělili do separátních videí dle diskutovaných témat.
Zhlédněte to, které Vás nejvíce zajímá.

Budeme rádi za všechny Vaše podněty ohledně témat příštích webinářů. Neváhejte se na nás obrátit se sdělením, jaká problematika Vás nejvíce zajímá. Také velmi oceníme Vaši zpětnou vazbu na proběhlý webinář.

Děkujeme za přízeň.