Diabetologie
HCV

2.6.2021

Virová hepatitida C a diabetes mellitus – prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Přestože klinicky signifikantní extrahepatální projevy chronické virové hepatitidy typu C nejsou v praxi žádnou výjimkou, příliš se na ně nemyslí. Proč by přitom měla být léčba pacientů s nimi naopak naprostou prioritou?

Mimo jiné proto, že v současnosti jsou dostupná přímo působící antivirotika, která dokáží nejen redukovat riziko přechodu prediabetu do diabetu mellitu 2. typu, ale také zabránit vzniku renálních a kardiovaskulárních komplikací u pacientů s již vyvinutým diabetem. Navíc na rozdíl od interferonových režimů téměř bez nežádoucích účinků.

Aktuální shrnutí tématu od prof. MUDr. Petra Husy, CSc., z Kliniky infekčních chorob LF MU a FN Brno Vám nabízíme v několikaminutovém videu:

Zkrácená informace o produktu ZEPATIER® je k dispozici zde.
CZ-ZEP-00120 (1.0)