HCV

15.6.2021

VIDEO: Účinnost přípravku ZEPATIER® v reálné klinické praxi – data z německého registru pacientů s HCV, DHR-C

V březnu roku 2020 byla publikována data léčených pacientů s HCV z německého registru DHR-C z reálné klinické praxe. V analýze dat z registru byli zahrnuti HCV pozitivní pacienti s subgenotypem 1a. Analyzována byla data z let 2016-2018, celkem 195 pacientů.

Výsledky studie prezentuje ve videu MUDr. Václav Hejda.

Zkrácená informace o LP ZEPATIER® k dispozici zde.

CZ-ZEP-00122 (1.0)