icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

Vakcíny

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Online semináře

Zajímá vás online vzdělávání? Zúčastněte se našich webinářů živě v přímém přenosu nebo zhlédněte jejich záznam.

Sestrih - webinar Moderne leceny diabetik
23
březen 2021
17:00 icon-calendar

SESTŘIH Z WEBINÁŘE: Moderně léčený diabetik v péči praktického lékaře a diabetologa

Pokud Vás video zaujalo a chtěli byste dostávat více zajímavého obsahu, neváhejte nám dát souhlas se zasíláním pomocí odkazu zde. ZIP Januvia k dispozici zde. CZ-DIA-00241

Diabetologie
8
březen 2021
17:00 icon-calendar

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Žena a diabetes

Podívejte se na záznam online semináře, jehož tématem jsou hlavní etapy života ženy diabetičky – nejčastější a nejdůležitější gynekologické výzvy. Účast na semináři přijali čelní odborníci MUDr. Hana Kosová, PhD. (Gynekologická ambulance Praha) a doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol). Seminářem Vás provede MUDr. Marcela Szabó. Pro zhlédnutí […]

Revmatologie
3
prosinec 2020
18:00 - 19:30 icon-calendar

ZÁZNAM WEBCASTU: Aktuální otázky v revmatologii II.

V záznamu online semináře se jako první představí prof. MUDr. Ladislav Šenolt, PhD., který odprezentoval přednášku na téma Perzistence k léčbě v kontextu EULAR definice obtížně léčitelného pacienta s revmatoidní artritidou. Následuje přednáška MUDr. Vandy Mlynárikové zabývající se Setrváním pacientů s ankylozující spondylitidou na léčbě golimumabem. Na závěr MUDr. Martin Žlnay, PhD. pohovoří o Akutní […]

Diabetologie
11
listopad 2020
17:00 icon-calendar

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Diabetes a nádory

Podívejte se na záznam online semináře, který se věnuje problému zvýšené incidence nádorových onemocnění u diagnózy diabetes mellitus. Účast na semináři přijali čelní odborníci z 1. LF UK, VFN a FNKV, kteří Vám představí dané téma z pohledu diabetologa a z pohledu onkologa. Seminářem Vás provede MUDr. Marcela Szabó. Pro zhlédnutí celého záznamu využijte okno […]

Očkování proti pneumokokům u pacientů se zvýšeným rizikem
Vakcíny
20
říjen 2020
17:00 - 18:30 icon-calendar

ZÁZNAM WEBCASTU: Očkování proti pneumokokům u pacientů se zvýšeným rizikem

0:51 MUDr. Jana Kozáková 30:02 prim. MUDr. Ivana Čierná-Peterová 24:25 MUDr. Hana Kosová: Časná dospělost a střední věk diabetičky 2. typu z pohledu gynekologa 37:50 doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.: Těhotenství a klimakterium diabetičky 2. typu z pohledu gynekologa 1:04:50 Diskuse moderovaná MUDr. Marcelou Szabó 0:51 MUDr. Jana Kozáková30:02 prim. MUDr. Ivana Čierná-Peterová45:35 Otázky a […]

Diabetologie
HCV
8
září 2020
17:30 icon-calendar

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Diabetes a HCV v ordinaci praktického lékaře

Jaké možnosti léčby diabetu mají praktičtí lékaři? Jak mohou edukovat své pacienty s HCV? Tyto otázky a mnohé další zodpověděly MUDr. Ivana Flanderová, ambulatní diabetoložka, a MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., z kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Záznam webináře je určený pro praktické lékaře, zaměřuje se na praktické rady a postupy, jak přistupovat k pacientům s diabetem mellitem […]

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon