icon

Anesteziologie

Připravujeme
icon

Antibiotika

Připravujeme
icon

Antivirotika

Připravujeme
icon

Diabetologie

Připravujeme
icon

HCV

Připravujeme
icon

HIV

Připravujeme
icon

Kardiologie

Připravujeme
icon

Imunologie

Připravujeme
icon

Vakcíny

Připravujeme
icon

Všechny oblasti

Online semináře:
Diabetologie

Zajímá vás online vzdělávání? Zúčastněte se našich webinářů živě v přímém přenosu nebo zhlédněte jejich záznam.

Diabetologie
HCV
8
září 2021
17:00 icon-calendar

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Diabetes a HCV v ordinaci diabetologa

Podívejte se na záznam online semináře, jehož tématem je Diabetes a HCV v ordinaci diabetologa. Na které rizikové faktory si dát pozor? Jaké jsou možnosti léčby a následné péče u diabetických pacientů, kteří hepatitidu C prodělali? Na tyto otázky a mnohé další odpověděli MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. v první […]

Diabetologie
21
červen 2021
17:00 icon-calendar

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Kožní komplikace u diabetika

Podívejte se na záznam online semináře, jehož tématem jsou Kožní komplikace u diabetika aneb na co stačíme sami a kdy již odeslat pacienta ke specialistovi. Účast na semináři přijali odborníci z oboru dermatologie doc. MUDr. Monika Arenbergerová (Dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady) a MUDr. Zora Dubská (Dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady), webinářem provázela a […]

Diabetologie
8
březen 2021
17:00 icon-calendar

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Žena a diabetes

Podívejte se na záznam online semináře, jehož tématem jsou hlavní etapy života ženy diabetičky – nejčastější a nejdůležitější gynekologické výzvy. Účast na semináři přijali čelní odborníci MUDr. Hana Kosová, PhD. (Gynekologická ambulance Praha) a doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol). Seminářem Vás provede MUDr. Marcela Szabó. Pro zhlédnutí […]

Diabetologie
11
listopad 2020
17:00 icon-calendar

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Diabetes a nádory

Podívejte se na záznam online semináře, který se věnuje problému zvýšené incidence nádorových onemocnění u diagnózy diabetes mellitus. Účast na semináři přijali čelní odborníci z 1. LF UK, VFN a FNKV, kteří Vám představí dané téma z pohledu diabetologa a z pohledu onkologa. Seminářem Vás provede MUDr. Marcela Szabó. Pro zhlédnutí celého záznamu využijte okno […]

Diabetologie
HCV
8
září 2020
17:30 icon-calendar

ZÁZNAM WEBINÁŘE: Diabetes a HCV v ordinaci praktického lékaře

Jaké možnosti léčby diabetu mají praktičtí lékaři? Jak mohou edukovat své pacienty s HCV? Tyto otázky a mnohé další zodpověděly MUDr. Ivana Flanderová, ambulatní diabetoložka, a MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D., z kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Záznam webináře je určený pro praktické lékaře, zaměřuje se na praktické rady a postupy, jak přistupovat k pacientům s diabetem mellitem […]

Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA a přidružené společnosti.
Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel.: +420 277 050 000
Email: dpoc_czechslovak@merck.com
Web: www.msd.cz

CZ-NON-00144 (2.0)

icon icon